Skin Therapy Vema BV

 
 Skin Therapy Vema B.V.  
Harmenkaag 9, 1741 LA Schagen  
Telefoon: 022 421 4852  
Mail: info@skintherapy  

Skin Therapy Vema B.V. op Facebook

Uw huid

Psoriasis  |  Vitiligo  |  Eczeem  |  Zonneallergie 

Vitiligo

Vitiligo is een verworven depigmentatie van de huid, waarvan de oorzaak onbekend is. Het betreft waarschijnlijk een T-cel gemedieerde, multifactorielle auto-immuunziekte die leidt tot destructie van melanocyten. De aandoening komt voor bij 0,1 - 2% van de bevolking, ongeacht ras en geslacht.

Vitiligo manifesteert zich doorgaans tussen het tiende en dertigste levensjaar. Genetische factoren spelen mogelijk een rol en een associatie met andere auto-immuunaandoeningen is beschreven.

Voorkeurslocaties voor vitiligo zijn handruggen, voeten, gelaat, oksels en andere lichaamsplooien. De met vitiligo gepaard gaande depigmentaties kunnen, vooral als zij aanwezig zijn op de 'zichtbare' delen van de huid, psychisch zeer belastend zijn.

De behandeling van vitiligo is gericht op onderdrukking of modulering van de immuunrespons. Vroegtijdige behandeling met lokale corticosteroiden in combinatie met gedoseerd zonlicht of smalspectrum UVB fototherapie zou de kans op succes vergroten, maar definitieve genezing blijft zeldzaam.

Behandeling

Skin Therapy heeft cabines waar in de belichting met smalspectrum UVB fototherapie wordt gedaan. Het klinisch beloop van vitiligo is onvoorspelbaar. Als er sprake lijkt te zijn van erfelijke factoren zouden stress en lokale beschadiging van de huid (zonverbranding, trauma, chemische stoffen) een uitbreiding van vitiligo-lesies kunnen veroorzaken.

De behandeling van vitiligo bestaat uit een belichting van drie keer per week met UVB (TLO1) gedurende 30 behandelingen.