Skin Therapy Vema BV

 
 Skin Therapy Vema B.V.  
Harmenkaag 9, 1741 LA Schagen  
Telefoon: 022 421 4852  
Mail: info@skintherapy  

Skin Therapy Vema B.V. op Facebook

Contact

Harmenkaag 9
1741 LA Schagen

Telefoon: 022 421 4852
Mail: info@skintherapy.nl
 

Openingstijden

maandag 08.00 - 12.30 uur 14.00 - 17.30 uur 18.30 - 21.30 uur
dinsdag 08.00 - 12.30 uur 14.00 - 17.30 uur  
woensdag 08.00 - 12.30 uur 14.00 - 17.30 uur 18.30 - 21.30 uur
donderdag 08.00 - 12.30 uur 14.00 - 17.30 uur  
vrijdag 08.00 - 12.30 uur 14.00 - 17.30 uur  
zaterdag 08.30 - 12.30 uur    

Harmenkaag 9, Schagen

Bij ons is de klant koning

Krijgt u ook steeds meer de indruk dat in de gezondheidszorg een patiënt een soort tweederangs klant is, die zo min mogelijk zorg krijgt tegen zo laag mogelijke kosten en alleen bij de gratie gods geholpen kan worden op tijden die absoluut niet uitkomen?  In dit behandelcentrum is de klant nog gewoon koning. Er wordt alles aan gedaan om u zich thuis te laten voelen. De behandelingen worden aangeboden in een sfeervol onderkomen met voldoende parkeergelegenheid voor de deur. De praktijk is ook ’s avonds en op zaterdagochtend geopend en afspraken kunnen niet alleen tussen 09:00 en 12:00 uur, maar gewoon tijdens de openingstijden gemaakt worden. Er is een receptie met gratis verse koffie en thee. Er ligt een behoorlijke hoeveelheid recente tijdschriften en er is altijd tijd voor een praatje. De therapeuten doen aan regelmatige bijscholing en hebben regelmatig overleg met verwijzend dermatologen en huisartsen.

Wachtruimte Skin Therapy Vema B.V.

Patientenregistratie

Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren wordt een uitvoerige registratie bijgehouden van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsregistraties van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Uiteraard wordt zeer zorgvuldig met uw gegevens omgegaan, maar heeft u toch nog vragen over Wet op de Persoonsregistraties, dan ligt de uitleg ter inzage in de wachtruimte.  Al uw gegevens worden vastgelegd in de computer. Ook het verloop van de behandeling, de communicatie met verwijzend artsen en specialisten en de declaraties worden in dit systeem opgeslagen en minimaal 10 jaar bewaard.

Toegang tot patientgegevens

Behalve de therapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers en de administratief medewerker. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Inzagerecht

In de Wet op de Persoonsregistraties is ook opgenomen dat u het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd, in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u verzoeken deze te wijzigen.

Algemene voorwaarden

Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

Zorgverzekering

Klik hier voor informatie over uw zorgverzekeraar.

Routebeschrijving